HỆ THỐNG DR THÔNG DỤNG VỚI 2 CẢM BIẾN CCD

Cảm biến nhận ảnh: 9 MEGA pixels, Loại CCD 9 MGb, Kích thước ảnh : 43cm x 43cm (17inch x 17 inch)

Hotline: (+84) 0907 210 580
Email: it@alphacorp.com.vn

CONTACT