thành tựu

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cụm công trình : “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí –Tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm”. Quyết Định số: 971/2005/ QĐ/CTN Ngày 30/08/2005