CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Sản phẩm > Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Balloon chứa khí CO2 25m3

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Băng tải

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Băng tải chuyển thức ăn có băng ghế chờ

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Băng tải nâng

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Băng tải xích inox cho dây chuyền chiết

Vật tư ngành môi trường

Bộ Phân chia, Bộ Lọc

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Bơm CO2 Lỏng, Bơm CO2 cao áp

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Cân Loadcell Amcell

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Chứng chỉ nhà phân phối Corosys Certificate

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Cung cấp lắp đặt vít tải

Máy và thiết bị nhà máy thực phẩm

Dây chuyền máy chiết chai keg bia tự động