khách hàng của alphagroup rộng khắp thị trường việt nam

 •  Sai Gon Dong Xuan Beer Factory
 • Ha Noi Hong Ha Beer Factory
 • Miwon MSG Factory
 • Ha Noi Me Linh Beer Factory
 • Ha Noi Hoang Hoa Tham Beer Factory
 • Sai Gon Ha Noi Beer Factory
 • Viet Ha Beer Factory – Tien Son industrial zone Bac Ninh
 • International Alcohol plant – Tien Son industrial zone Bac Ninh
 • Vinamilk plant Tien Son
 • Halico Alcohol plant Bac Ninh
 • Thai Nguyen Beer Factory
 • ID Ha Noi Beer Factory
 • Ha Noi Hung Yen 89 Beer Factory
 • Viet A Beer Factory Hung Yen
 • Lavie mineral water plant Hung Yen
 • COCA-COLA Beverage plant
 • PEPSI Beverage plant
 • Ha Noi Hai Duong Beer Factory
 • Ha Noi Hai Phong Beer Factory
 • Ha Long Beer Factory
 • Huong Sen Beer Factory Thai Binh
 • Ha Noi Beer Factory Thai Binh
 • NADA Beer Factory Nam Dinh
 • Sai Gon Phu Ly Beer Factory
 • Sai Gon Phu Tho Beer Factory
 • Thanh Hoa Beer Factory
 • Ha Noi Nghe An Beer Factory
 • Sai Gon Song Lam Beer Factory
 • Song Lam Packaging Factory
 • Sai Gon Nghe Tinh Beer Factory
 • Nghe An Vinamilk Factory
 • TH True Milk Factory
 • Sai Gon Ha Tinh Beer Factory
 • Ha Noi Quang Binh Beer Factory
 • Huda Hue Beer Factory
 • VBL Da Nang Beer Factory
 • COCA-COLA plant Da Nang
 • MEGA Milk Factory
 • Dielac Milk Factory
 • SABMILLER Beer Factory
 • Sai Gon Hoang Quynh Beer Factory
 • Sai Gon Tay Do Beer Factory
 • Sai Gon Soc Trang Beer Factory
 • Sai Gon Bac Lieu Beer Factory
 • Viet Nam Food Cau Mau Factory
 • Tan Hiep Phat Beverage Factory
 • Sai Gon Vinh Long Beer Factory
 • Sai Gon Can Tho Beer Factory

ĐỐI TÁC CỦA ALPHAGROUP LÀ NHỮNG CÔNG TY, TẬP ĐOÀN NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI