HỆ THỐNG BƠM CHỮA CHÁY GRUNDFOS

NBF là một máy bơm hút cuối được làm cho các ứng dụng bơm phun nước chữa cháy. NBF là một loại kết hợp chặt chẽ và NKF là một loại kết hợp dài.

Hotline: (+84) 0907 210 580
Email: it@alphacorp.com.vn

CONTACT