BƠM ĐỊNH LƯỢNG MÀNG THỦY LỰC GRUNDFOS DMH

Bơm định lượng màng thủy lực nguyên lý dịch chuyển giao động dương. Máy bơm định lượng piston hoành động bằng thủy lực DMH

Hotline: (+84) 0907 210 580
Email: it@alphacorp.com.vn

CONTACT