CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Projects > Dự án > Dự án nhà máy thực phẩm > Công ty TNHH một thành viên MASAN MB

Công ty TNHH một thành viên MASAN MB

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên MASAN MB
Nội dung: Thi công và lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà máy Masan Nghệ An
Giá trị hợp đồng: 11.770.000.000
Năm hoàn thành: 2015

Masan Nghe An