Công ty CP Vinacafe Biên Hòa

Tên dự án: Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa.

Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà F5.

Nhà thầu thi công: ALPHAGROUP

Năm thực hiện: 2014