Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên dự án: Nâng cấp hệ thống PCCC nhà máy sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo – Bình Thuận

Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và nâng cấp hệ thống PCCC

Nhà thầu thi công: ALPHAGROUP

Năm thực hiện: 2014