CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Tuyển dụng > Nhân viên làm hồ sơ thầu

Nhân viên làm hồ sơ thầu

nhan vien lam ho so thau

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Theo dõi báo đấu thầu để cập nhật thông tin.
– Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, pho to, phân loại, đóng gói hồ sơ) bao gồm: báo giá, hợp đồng mua bán, đấu thầu và tất cả các hồ sơ năng lực cần thiết khác. Đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu.
– Nộp thầu trực tiếp hoặc qua mạng.
– Tập hợp các hồ sơ liên quan từ các bộ phận kỹ thuật, kế toán, HCNS
– Theo dõi kết quả thầu từ đơn vị đấu thầu và Công ty ủy quyền đấu thầu.
– Lưu trữ các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu và các hồ sơ có liên quan.
– Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn iso của công ty.
– Theo dõi, quản lý đốc thúc quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.
– Hỗ trợ làm quyết toán, nghiệm thu bàn giao thanh lý dự án và các công việc khác
– Thực hiện các công việc khác theo sự điều hành của Quản lý và Ban Giám đốc.

II. TRÁCH NHIỆM : Phạm vi công việc liên quan tới nhóm Vốn

III. QUYỀN HẠN: Trong phạm vi công việc liên quan tới nhóm Vốn

IV. TRANG BỊ:
– Máy vi tính
– Các trang thiết bị khác

V. YÊU CẦU:
1. Có kinh nghiệm thực tế trong xây dựng hồ sơ đấu thầu (Hiểu biết luật đấu thầu).
2. Có kinh nghiệm trong dự án thầu TTB Y Tế, TTB phòng lab, thuốc thú y, quân sự, là 1 lợi thế.
3. Biết cách lên kế hoạch, quản lý tiến độ và chất lượng hồ sơ dự thầu.
4. Thành thục sử dụng kỹ năng văn phòng: Microsoft office, internet, outlook, PowerPoint, Photoshoft…
5. Theo dõi, quản lý đốc thúc quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.
6. Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản (là 1 lợi thế).
7. Biết cách làm việc độc lập và làm việc theo đội nhóm.
8. Cẩn thận, chu đáo, cần cù, nhiệt tình, có trách nhiệm, bám sát việc được triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tin liên quan