CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Hình ảnh hoạt động > Hội thảo “Các giải pháp để nâng cao tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong sản xuất bia”

Hội thảo “Các giải pháp để nâng cao tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong sản xuất bia”

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong hội thảo

 

Tin liên quan