Thiết bị lọc bia – Lọc Nến

Hệ thống lọc nến: “DE Candle Filter System DEF” lọc tất cả các loại bia, cung cấp các giá trị độ đục thấp, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí

Hotline: (+84)919 210 580
Email: it@alphacorp.com.vn

CONTACT