CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Sản phẩm > Vật tư phụ kiện công nghiệp

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Ống nhựa PVC-U

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Ống nhựa CPVC

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Ống nhựa PP-H

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Ống nhựa PVDF

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co nối ống nhựa – Double socket

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Đầu bịt – End cap

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Khớp nối sống – Socket union

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co 90 – Elbow 90