CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Sản phẩm > Đầu Tư Và Thi Công Xây Dựng

Đầu Tư Và Thi Công Xây Dựng

Alphagroup là đơn vị đầu tư và thi công xây dựng hàng đầu, những năm qua Alphagroup đã thực hiện thi công và hoàn thành rất nhiều dự án lớn trên khắp cả nước như các nhà máy bia