Nhà máy Miwon Phú Thọ

Phạm vi cung cấp: Alpha., Corp Cung cấp toàn bộ hệ thống Bơm Hilge thực phẩm và Bơm cấp nước lò Hơi cho dây chuyền sản xuất nước Mắm Nam Hải  và dây chuyền sản xuất Mỳ Chính Miwon.

Địa điểm: Nhà máy Miwon Phú Thọ

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN MÀ ALPHA., CORP CUNG CẤP