Công ty Dược Phẩm Bbraun Hà Nội

Phạm vi cung cấp: Alpha., Corp cung cấp toàn bộ Hệ thống Bơm dược phẩm cho dự án nhà máy Dược phẩm Bbraun.

Địa điểm: Cụm CN Thanh Oai, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN VÀ SẢN PHẨM DO ALPHA., CORP CUNG CẤP