Công ty TNHH DKSH tại Việt Nam

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, dự án kho Thạch Thất – Hà Nội.

Nhà thầu thi công: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2015