Công ty CP bia Thanh Hóa

Tên dự án: Công ty CP bia Thanh Hóa.

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử khí nước công suất 80hl/h. Thuộc dự án: Đầu tư hệ thống khử khí nước tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa.

Nhà thầu cung cấp: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2015