Công ty CPĐT và XD cấp thoát nước Waseco

Tên dự án: Cung cấp bơm Grundfos.

Hạng mục: Cung cấp bơm Grundfos cho hệ thống nước sạch tại KCN Yên Phong – Bắc Ninh.

Nhà thầu cung cấp: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2015