Công ty TNHH CN MASAN

Tên dự án: Nâng cấp cải tạo nhà xưởng F2 công ty TNHH CN Masan Food Bình Dương.

Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà F2 mở rộng.

Công ty cổ phần Công nghiệp Masan (Masan Industrial Corporation - MSI) 

Lô 6 KCN Tân Đông Hiệp A, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Nhà thầu thi công: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2014