Công ty CP bia Sài Gòn Hà Tĩnh

Tên dự án: Công ty CP bia Sài Gòn Hà Tĩnh

Hạng mục: Cung cấp Tank chứa CO2 lỏng và phụ kiện.

Nhà thầu cung cấp: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2014