Công ty than Mạo Khê - Quảng Ninh

Tên dự án: Cung cấp bơm cho công ty Mỏ Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Hạng mục: Cung cấp bơm cho công ty Mỏ Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà thầu cung cấp: ALPHA., CORP

Năm thực hiện: 2014