CTy TNHH MTV VIET NAM FOOD

 

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 

Tên dự án: Chế tạo cung cấp và lắp đăt thiết bị nhà máy sản xuất dịch Tôm

Công suất: Giai đoạn I 2000 lít dịch Tôm/ngày giai đoạn II lên 3000 lít dịch Tôm/ngày 

Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 VNĐ

Địa điểm xây dựng: Thành Phố Cà Mau.

Tổng thầu tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ: ALPHA., CORP

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT KẾ 3D CỦA DỰ ÁN DO ALPHA., CORP THỰC HIỆN