HALICO HÀ NỘI

 

Tên dự án: Đầu tư sản xuất rượu Whisky Benmore

 

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt Module trao đổi nhiệt Tấm bản và hệ phụ trợ

 

Nhà thầu thi công: ALPHA., CORP

 

Năm thực hiện: 2013

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN