CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Hệ thống silo chứa nguyên liệu

Miêu tả

Lĩnh vực cơ khí chế tạo của Alphacorp cung cấp lắp đặt hệ thống silo chứa nguyên liệu.

Vật liệu chính là thép, đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng.

Công suất: theo yêu cầu của khách hàng.

Các loại nguyên liệu ứng dụng phổ biến: malt sản xuất bia, gạo, nông sản, hạt, quả...

Chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp lắp đặt hệ thống silo chứa nguyên liệu cho nhiều nhà máy bia ở Việt Nam.