VAN EFFEBI - VAN ITALIA

Spare parts gioăng van tay gạt - Van châu Âu

Miêu tả

Spare parts gioăng van tay gạt - Van châu Âu

Xuất xứ: Italia

Chất liệu: EPDM, NBR...

Ứng dụng: nước thải, nước cấp, hóa chất, nhiệt độ cao...

ricambi artemis-thesis gb