VAN ERIKS & ECONOSTO - VAN CHÂU ÂU

Van cổng dao tay quay - Van châu Âu

Miêu tả

Mô tả kỹ thuât Van cổng dao tay quay - Van châu Âu

Áp lực: 1 - 10 bar

Chất liệu: gang

DN 50 - 600

Van cổng gang Econosto ứng dụng trong các hệ thống công nghiệp.