HỆ THỐNG KHỬ KHÍ PHA BIA

Chứng chỉ nhà phân phối Corosys Certificate

Miêu tả

Alphacorp là nhà phân phối chính thức dòng sản phẩm của hệ thống khử khí pha bia. Sản phẩm hãng Corosys - Đức, là nhà cung cấp tín nhiệm cho các hệ thống nhà máy Heineken, AB INBEV trên toàn cầu.