HỆ THỐNG KHỬ KHÍ PHA BIA

Hệ thống khử khí nước nóng Corosys HWD100

  • Hệ thống khử khí nước nóng Corosys HWD100
  • Hệ thống khử khí nước nóng Corosys HWD100
  • Hệ thống khử khí nước nóng Corosys HWD100
Miêu tả

Hệ thống khử khí pha bia 100HL/H (khử khí nước nóng).

Dùng cho việc khử khí nước nấu bia bằng cách khử nóng với CO2.

Công suất: 100hl/h
DO: < 20 ppb (có thể xuống đến 10ppb)
Nhiệt độ đầu vào: 18 – 25oC
Áp suất đầu vào: min. 3 bar
Độ tinh khiết của CO2: > 99.995%
Nồng độ CO2 tiêu tốn: ≤ 0.8 g/l
Áp suất CO2: > 6 bar (min)

 

Xuất xứ: COROSYS – Đức.

Corosys là nhà cung cấp thiết bị cho hệ thống nhà máy Heineken trên thế giới, InBev, Brewmaster...Danh sách kèm theo:

 

COROSYS DAW PROJECTS

COROSYS PROJECTS HEINEKEN BCS

 

customer of corosys Germany

heineken corosys