THIẾT BỊ DANFOSS

Khởi động mềm

  • Khởi động mềm
  • Khởi động mềm
  • Khởi động mềm
Miêu tả

Khởi động mềm Danfoss

Cảm biến quang Danfoss

Cảm biến áp suất Danfoss

Cảm biến nhiệt Danfoss

Công tắc dòng chảy Danfoss

Công tắc áp suất Danfoss

Xuất xứ Đan Mạch, đầy đủ CO - CQ.