VAN AIR TORQUE

Van điều khiển khí nén

  • Van điều khiển khí nén
  • Van điều khiển khí nén
  • Van điều khiển khí nén
  • Van điều khiển khí nén
  • Van điều khiển khí nén
  • Van điều khiển khí nén
Miêu tả

Nhiệt độ làm việc:     4ºC đến 120ºC
Áp  suất làm việc lớn nhất: 16 bar
Kích thước: DN32 - 600.

Dùng trong hệ thống đường ống cấp thoát nước, PCCC, tưới tiêu, thủy lợi, ...