CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm

 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
 • Thiết bị nhà máy thực phẩm đồ uống, dược phẩm
Miêu tả

 

Thiết kế; chế tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị: Các tank bình INOX, thép, hệ thống HVAC, PCCC;
. Chuyển giao công nghệ ngành chế biến thực phẩm và đồ uống: Bia, Rượu, Cồn, Sữa, nước giải khát;
. Hệ thống tiết kiệm năng lượng; Hệ thống xử lý Nước Cấp; Hệ thống xử lý Nước Thải & Môi Trường.