THIẾT BỊ KHÁC

Cảm biến vòng quay ( encoder)

Miêu tả

 

-       Nhà sản xuất : OMRON

-       Xuất xứ : Nhật Bản

-       Mô tả sản phẩm

o    Ðầu ra: A,B và Z (thuận và đảo).

o    Loại đầu ra: Hở collector

o    Tần số: 100 kHz

o    Ðộ phân giải: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 (xung/vòng)

o    Nguồn : 5-24 VDC

o    Dòng tiêu thụ: 160mA max.

-       Ứng dụng : Đo vòng quay động cơ