HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nhân sự Alphagroup

 

 

ĐƯA TGĐ GRUNDFOS VIỆT NAM THĂM NHÀ MÁY BIA SGHN HỘI THẢO TẠI GRUNDFOS SINGAPORE

 

 

THĂM QUAN NHÀ MÁY CHẾ TẠO STEINECKER - ĐỨC THAM GIA KHÓA HỌC QUỐC TẾ VỀ CỒN RƯỢU

 

 

HỘI THẢO BREWTECH ASIA 2012 - SINGAPORE THĂM QUAN TRỤ SỞ KRONES - ĐỨC

 

 

NHÀ MÁY LẮP RÁP BƠM GRUNDFOS SINGAPORE KHO HÀNG NHÀ MÁY LẮP RÁP BƠM GRUNDFOS SINGAPORE 2012