THÀNH TỰU

giai-thuong-hcm

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cụm công trình :

“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí –Tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm”.

Quyết Định số: 971/2005/ QĐ/CTN Ngày 30/08/2005

Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008Chứng chỉ nhà cung cấp chất lượng